રોજ સવારે આ વસ્તુ નું જુયુસ પીવાથી ઝડપથી ઘટે છે વજન અને સુધરે છે પાચન : તમારા ઘર માં જ મળી જશે આ વસ્તુ

 Milk is also one of the water-rich vegetables. Milk contains many nutrients including vitamin A, vitamin B, and vitamin C. Consuming it keeps the stomach healthy and also helps in weight loss. Today let us tell you how to consume milky juice to lose weight fast. If you consume milk juice on an empty stomach every morning then the weight will decrease quickly. You can easily make milk juice at home which is useful for weight loss.


આ પણ વાંચો:

ફ્રીઝમાં રાખેલા લોટની રોટલી કે ભાખરી તમે પણ ખાતા હોય તો વાંચો તેનાથી થતા નુકસાન વિશે

પ્રોટીન મેળવવા ઈંડા ખાવાની નહીં પડે જરૂર, આ શાકભાજીનું સેવન કરવાથી પણ થાય છે લાભ

આ વસ્તુઓનો ડાયટમાં કરશો સમાવેશ તો શરીરમાં જળવાઈ રહેશે એનર્જી


Ingredients for making milk juice

  • the milk
  • Lemon juice
  • Mint leaves
  • cumin

How to make milk juice

To make milk juice, first, wash the milk and cut it into small pieces. Now fill the milk chunks in a blender and add 15 to 20 mint leaves and a teaspoon of cumin seeds. Then add one cup of water and blend it for five minutes. After that strain the milky juice and take it out in a vessel. Now add salt and lemon juice to taste and consume it in the morning on an empty stomach. If you drink milk juice in this way every morning, energy will be maintained throughout the day and you will lose weight quickly.

(Disclaimer: Information given here is based on home remedies and general information. Medical advice should be taken before adopting it..)

Post a Comment

अगर इस पोस्ट में आपको कुछ प्रश्न है तो आप हमे नीचे कमेंट कर सकते है, हम आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे।

Previous Post Next Post