આટલું કરશો તો બ્યૂટીપાર્લર ખર્ચ બચી જશે, કાળી ત્વચા ગોરી દૂધ જેવી થઇ જશે

 Staying in the sun for too long has damaged the skin and the skin starts to darken. This is caused by the harmful rays of the sun. This problem is called tanning (Tanning Treatment). Thus many tanning treatments are done in a beauty parlor. But a home remedy is most effective. This will not only save the cost of beauty parlors but also help in removing tanning and also makes the skin healthy. For this, you have to use only coconut oil.
થાઇલેન્ડનું જતા હોય અને 5 જગ્યાઓ ના જોઇ તો નકામો પડશે ફેરો, પુરૂષોને થશે ખાસ પસ્તાવો
Richest Temple જેની તિજોરીઓ રૂપિયા અને દાગીનાઓથી છલકાય છે, આ મંદિર છે સૌથી ધનવાન
Honeymoon માટે ગુજરાતની પડોશમાં જ આવેલા શાનદાર પ્લેસ, રોમેન્ટીક બની જશે એ રાતો

Coconut Oil Benefits For SkinCoconut oil has many medicinal properties. Which makes the skin healthy. This oil has many properties and nutrients including anti-inflammatory, antioxidant, fatty acids, anti-microbial, vitamin E, and vitamin K. Then this oil also contains vitamin D which provides protection from the harmful rays of the sun.


To remove tanning you have to apply coconut oil on the face or the area affected by tanning. To apply it on the face, wash your face first at night. Then clean the face gently with the help of a towel. Now take a few drops of coconut oil in your hand and rub it on the face or tanning affected area. Wake up in the morning and wash your face with normal water. Tanning will go away if you follow this remedy regularly.


Also beneficial for skin infections

સુહાગરાતે ભૂલથી પણ ન કરવી આ 5 ભૂલ, નહીતર દાંપત્ય જીવનમાં પડશે ડખા

You can also use coconut oil if you have problems with skin infections. Because its anti-microbial and anti-inflammatory properties help kill germs that cause skin infections. Additionally, it also reduces skin inflammation. Apply coconut oil every night if you have skin rashes, itching etc.

Post a Comment

अगर इस पोस्ट में आपको कुछ प्रश्न है तो आप हमे नीचे कमेंट कर सकते है, हम आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे।

Previous Post Next Post